Club Luc Mommer Koksijde

 
 
home                nieuws                  historiek                hoe inschrijven?                foto's
 
Historiek van de modelvliegactiviteiten op vliegbasis Koksijde
(door Philip Avonds, voorzitter CLMK)
 

De modelvliegactiviteiten op de vliegbasis Koksijde zijn begin jaren 60 ontstaan toen een aantal modelvliegers van de oorspronkelijke Club Luc Mommer (CLM),  gevestigd in Mellery, Waals-Brabant, naar de kust kwamen op vakantie en de toelating vroegen om op de vliegbasis hun sport te beoefenen. Eén van die modelvliegers was Kapitein-Commandant Vlieger Jacques Lebeau, toenmalig militair piloot in de 15de Wing en tevens mijn oom. Hij heeft mij zowel het virus van de militaire luchtvaart als die van de modelluchtvaartsport doorgegeven... Reeds als kleine jongen van 7 jaar was het mijn droom om militair piloot te worden en was ik al ijverig bezig met vliegtuigmodelbouw, naar het voorbeeld van mijn oom, mijn idool. Maar de eigenlijke grondlegger van de modelvliegactiviteiten in Koksijde was Adjudant Willy Vanthomme, controleur luchtverkeer BKoks van 1954 tot 1984 en zelf fervent modelvlieger (helaas in 2012 overleden). Hij bekwam de toelating van de Korpsoverste BKoks voor een lokale afdeling van de CLM. De eerste foto's in mijn bezit van modelvliegactiviteiten op de basis dateren van 1964, zie verder. Willy Vanthomme zorgde voor de coördinatie tussen de CLM, de operaties BKoks en de activiteiten van de West Aviation Club (WAC). Hij zorgde er ook voor dat de veiligheidsdiensten over een lijst beschikten om vlot toegang te verlenen aan de leden. De vliegactiviteiten beperkten zich tot de ochtenden van zon- en feestdagen, van 9u tot 12u (zoals nu nog steeds het geval is).

In 1976 werd op de Basis Koksijde het eerste Europees Kampioenschap gehouden voor radiobestuurde motorvliegtuigen, specialiteit kunstvlucht (F3A). De CLM richtte de wedstrijd in onder de auspiciën van de Koninklijke Belgische Aero Club, met de hulp van de militaire en gemeentelijke overheden. Ik was daar aanwezig, als 17 jarige toeschouwer, net 3maanden voor mijn inlijving als leerling-piloot bij de Belgische Luchtmacht. In bijlage een scan van de cover van het programmablaadje.

Mijn opleiding tot piloot verliep vlot en aanvang 1979 werd ik toegewezen aan het 31ste smaldeel te Kleine Brogel om op F-104G en later op F-16 te vliegen (hier een link naar mijn pilotencarrière). Ik was een veelbelovende jonge smaldeelpiloot, maar helaas werd ik in de zomer van 1984 medisch ongeschikt verklaard als gevechtspiloot. Méér nog, ik mocht helemaal niet meer alleen vliegen en ik stond voor de keuze: transport of helikopter. Ik koos voor helikopter, niet omdat transport mij niet interesseerde, maar heel bewust om één reden: de mogelijkheid om in Koksijde aan modelvliegen te doen. Ik had immers enkele weken voor het medisch verdict een 8ste plaats op het WK vliegende schaalmodellen behaald, en de mogelijkheid om met modelvliegtuigen te vliegen in Koksijde gaf me de kans om de teleurstelling van mijn vroegtijdige beëindiging als gevechtspiloot te compenseren door mijn ambitie om ooit een wereldtitel te behalen in de modelvliegsport. Dus ik koos voor mutatie naar Koksijde. Die viel toevallig één maand voor de oppensioenstelling van Adjudant Vanthomme. Zodoende nam ik zijn taken over als verantwoordelijke voor de CLM en kon ik mijn ambities op gebied van de modelvliegsport ook effectief waarmaken, want ik veroverde de felbegeerde wereldtitel in 1988 en in 1990. Vele jaren later zouden er nog twee wereldtitels volgen, namelijk in 2011 en 2013 en een vice wereldtitel in 2015. De laatste drie titels waren telkens op de Jet World Masters.

In het voorjaar van 2000 werd mij vanuit de gemeente Koksijde gevraagd om onze club in regel te stellen met de milieuwetgeving. De aanvraag voor een milieuvergunning omvatte onder meer de toelating van de eigenaar van het terrein (dus Defensie). Ten einde een concessie aan te vragen vroeg ik om het gunstig advies van de Korpsoverste BKoks die ik op 28 maart 2000 verkreeg. Ik diende dan op 05 april 2000 een aanvraag concessie in bij de bevoegde militaire instanties. Op 20 april kreeg ik het antwoord dat de aanvraag ontvangen was en dat het voor advies was overgemaakt aan de betrokken territoriale autoriteiten. De vergunning zou mij overgemaakt worden indien gunstig, maar er is daar toen geen verder gevolg aan gegeven.

Op 28 mei 2012 hebben ambtenaren van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart van FOD Mobiliteit (afgekort DGLV) tijdens een inspectie bij de West Aviation Club (afgekortWAC) vastgesteld dat er ook met modelvliegtuigen gevlogen werd op de vliegbasis Koksijde en dit zonder machtiging van DGLV. Uiteraard wilden we de modelvliegactiviteiten regulariseren maar we hadden niemand die zijn weg wist in wat leek op een administratief doolhof. De WAC, met wie we een jarenlange goede verstandhouding genieten, stelde voor om ons te helpen. Samen met de voorzitter van de WAC trokken we naar DGLV om te bespreken welk stappenplan daarvoor nodig was. Het oorspronkelijke idee was om de modelvliegclub te integreren in de WAC, wat de administratieve rompslomp zou beperken, aangezien er op het eerste zicht enkel kleine aanpassingen aan de bestaande vergunningen nodig waren. Dit was echter complexer dan gedacht en vanuit Defensie is daarop een negatief advies gekomen. Dit was slecht nieuws en een tegenslag voor de WAC die daar al veel werk in gestoken had. Daarop volgde dan de aanbeveling van de toenmalige Korpsoverste BKoks om een nieuwe aanvraag in te dienen als aparte modelvliegclub en zo snelmogelijk de nodige administratieve stappen te zetten. Hij verzekerde ons dat er vanuit operationeel standpunt B Koks en Comopsair geen negatief advies zou gegeven worden. De volgende Korpsoverste deelde ons mee dat hij ons op dezelfde manier zou steunen, maar dat we onze vliegactiviteiten wel moesten opschorten tot alle vergunningen in orde waren.

Op 03 november 2014 hielden we een oprichtingsvergadering voor de Club Luc Mommer Koksijde vzw (afgekort CLMK). Met de toevoeging Koksijde werd de naam van de club lichtjes aangepast om verwarring te vermijden met de Waals-Brabantse club en de vorige feitelijke vereniging, terwijl toch het eerbetoon aan de in bevolen luchtdienst gevallen Kapitein Vlieger Luc Mommer behouden bleef (zie verder). Het doel van de CLMK vzw is de modelvliegsport te beoefenen binnen het wettelijk toegelaten kader, dus met alle nodige vergunningen.

De samenwerking met de veiligheidsdiensten van BKoks en met de WAC is smetteloos. In de zowat 50 jaar dat de club actief was op de basis, is er nooit een incident geweest dat verder ging dan een beschadigd modelvliegtuig. Er zijn ook nooit klachten geweest van geluidshinder, wellicht mede door het feit dat de activiteiten zich beperken tot enkele uurtjes per week. Op voorstel van de luchtveiligheidsofficieren ATC BKoks werd een nieuwe locatie toegewezen. Die locatie, het betonnen platform ten zuiden van de startbaan 29-11 waar vroeger de loods van het 40ste smaldeel stond, is in nagenoeg alle opzichten beter dan de vorige locatie op de holding 11, en niet in het minst voor de garantie van de vliegveiligheid.

De regularisatie van de modelvliegclub behelste heel wat formaliteiten. Vaak hing de ene toelating af van de andere en vice versa, een catch 22 als het ware, maar we verkregen van iedere instantie de voorwaardelijke toelating te waardoor we met alles in orde konden komen. Uiteindelijk verkregen we alle nodige vergunningen: de milieuvergunning afgeleverd door de gemeente Koksijde, de concessie van Defensie, het lidmaatschap bij de Vereniging voor Modelluchtvaart (VML) en tenslotte de machtiging van DGLV.

Een recente ontwikkeling is de gedeeltelijke (en misschien later zelfs de volledige) herbestemming van de Basis Koksijde. Wij hadden aan de gemeente Koksijde de vraag gesteld om rekening te houden met onze modelvliegsport bij de opstelling van het masterplan. Daartoe was ik op 03 december 2014 onze behoeften gaan toelichten bij de verantwoordelijke dienst van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. De houding van zowel de gemeente als de provincie was/is heel erg positief tegenover de modelvliegsport inn het kader van de recreatieve luchtvaart waarvoor er steeds plaats zal bestaan op de vliegbasis, ongeacht de herbestemming. Ondertussen is het masterplan gepubliceerd op deze website.

Hieronder de illustraties die eerder in de historiek vermeld werden.
 

 
Fotoreeks 1 met de eerste geregistreerde activiteiten op het vliegveld Koksijde op datum
van 7 mei 1964. De persoon op de bovenstaande foto’s is Daniel Oosterlinck, nu nog steeds lid van de CLMK.
 
 
Fotoreeks 2 met vroege activiteiten op het vliegveld Koksijde (eind 1964 en begin 1965)
waarop wijlen Willy Vanthomme, luchtverkeersleider BKoks, te zien is.
 
 
Cover van het programmaboekje van het EK radiobestuurd kunstvliegen in 1976
 
 
Korte biografie van de persoon naar wie de club vernoemd werd uit het programmaboekje EK 1976 (klik om te vergroten)
 
 
Voorzitter: Philip Avonds

e-mail: philip.avonds@telenet.be

tel: 058-514451

Up to date: 30 Januari 2020

Website sponsored by Philip Avonds